sunnuntai 20. maaliskuuta 2016

Teevstâi ornim

Tiervâ!

Aalgâst ij lam mihheen. Tääl te puáđiškyetih lase teevstah, luhhoost! Muu mielâst ličij vuovâs orniđ teevstâid mahtnii teemai mield. Ovdâmerkkân runoh sättih šoddâđ eenâb-uv. Nuuvt et puávtáččij veik jieijâs mielâtile mield uuccâđ rähisvuotrunoid, jämimist mustâleijee runoid, párnáirunoid..

Puávtáččij-uv tágárijd runočäällimpargoid mahtnii jyehiđ? Mun jiem tieđe, mátáččim-uv mun čäälliđ jyehi teemaast maidnii.

Jis tist láá runoh, te vuolgâttiččijd-uv taid Erikan teikâ Márjá-Liisán - taid ličij vuovâs sirdeđ teehi Čyeti čälled - sijđoid puohâi illoon.

torstai 10. maaliskuuta 2016

Čyeti čälled Ume konfereensist 10.3.2016

Onne, njuhčâmáánu lovváád peeivi, Ummeest Ruotâst lii sämikonferens. Anarâškielâ fáálá ohjelmin tiäđu Čyeti čälled -proojeekt ovdánmist.

Mist lii lamaš nettikoijâdâllâm tast, maid ulmuuh halijdiččii čäälliđ. Puátuseh láá tääl valmâštum. Ulmuuh tuáivuh kielâlii iše tego e-sänikiirjijd, kielâtivvoom já tivvoomohjelmijd, iše čäällimprosessân já mainâsij čälimân.

Tääl lii monâmin koijâdâllâm nubbe paje: Annika Pasanen jotá taan máánu ääigi (njuhčâmáánu 2016) pargosoojijn koijâdâlmin, magareh čäällimtáárbuh anarâškielâ sárnoo pargein láá. Kuálmád paje lii tastmaŋa taggaar, et ko taah puátuseh láá valmâšeh, savâstâlloo vala pargoadeleijei ovtdâsteijeigijn. Taan paje porgâv Erika Sarivaara já Marja-Liisa Olthuis.

Proojeekt lii meiddei hammiiškuáttám vuossâmuid versioid čäällimškovliittâsâst. Ulmuuh tarbâšeh čäällimistis sehe áámmátlii ete astoääigi iše. Astoääigi čäällim puáhtá pyereest pieijâđ Anarâškielâ siärván já orniđ tobbeen čäällimpáájáid já -riggeid. Áámmátlii škovlim ferttee orniđ sierâ.

Taa lii liŋkkâ sahâvuárun, mast muštâluvvoo koijâdâllâm puátusijn já vuossâmuin škovlimvisioin: Čyeti čälled_Ume_10032016.

Proojeekt haalijd lieggâsávt kijtteđ puoh taid pargoskipárijd já čälleid, kiäh láá maaŋgânáál ovdedâm  proojeekt. Tasthân puoh vuálgá, et ulmuin lii já piso čäällimmohtâ.

keskiviikko 2. maaliskuuta 2016

Ideavuárkká lehâstum

Jis halijdah čäälliđ mut jieh keksii čäällimfáádá, moonâ elâččiđ Ideavuárhást! Tobbeen kávnojeh Pickwick-tejâseehâi TeeTopics-fáádáh. Toos láá lasettum meiddei tagareh, maid mun (MLO) lam kiävttám jieččân čalluin Tejâblogist. Kaavnah vissásávt olssâd maidnii, moin peesah joton. Já iävtut jieš-uv lase čäällimfáádáid! Paječalluu uážžu tiäđust-uv jyehi čällee jieš hutkâđ já heiviittiđ jieijâs mielâ mield.